Projekt "Bawimy się grafiką" II edycja

Termin projektu: od 1 kwietnia do 15 grudnia 2012

Zadaniem projektu "Bawimy się grafiką" II edycja jest organizacja bezpłatnych weekendowych warsztatów graficznych dla dzieci/młodzieży/uczniów szkół podstawowych i gimnazjum Miasta Białystok.

Warsztaty graficzne "Bawimy się grafiką" II edycja to cykl spotkań weekendowych (5 x 3h / lekcyjne), w trakcie których uczniowie poznają warsztatowe tajniki komputerowych technik graficznych.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wśród uczniów grafiki komputerowej jako dziedziny sztuki, która poprzez swoje specyficzne właściwości może być atrakcyjną formą wypowiedzi plastycznej.

Podczas zajęć uczniowie projektu poznają programy wykorzystywane do tworzenia grafiki: Corel Draw, Corel Photo Point oraz program Word do edycji tekstu czy Microsoft Power Point do tworzenia prezentacji. Warsztaty dadzą możliwość opanowania w krótkim czasie profesjonalnych programów graficznych. Uczestnicy projektu zaprojektują wizytówkę, okładkę, ilustrację, stworzą komiks i wiele innych, ciekawych prac.

Adresaci naszego projektu to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum miasta Białystok

Liczba uczestników projektu: 14 osób

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych pasjonatów informatyki i grafiki komputerowej.

T-Matic Grupa Computer Plus Policealna Szkoła Informatyki i Zarządzania
Stowarzyszenie Europa Białystok

Dotacja udzielona przez Gminę Białystok na podstawie umowy nr EDU-II.524.2.5.2012